AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedz na pytania do ZO nr 1/materiały opatrunkowe/2023

Do postępowania wpłynęły pytania .

Dot. Zapytanie ofertowe zgodne z regulaminem udzielania zamówień, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł  netto, na sukcesywną dostawę materiałów opatrunkowych

Sprawa nr 1/materiały opatrunkowe/2023

Zamawiający udziela odpowiedzi:


Prosimy o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2:

1. Poz. nr 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego oraz emulsji do ciała przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP i opodatkowanych stawką VAT 23%?

       Odpowiedz – Tak

2. Poz. nr 6, 7 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych niejałowych sklasyfikowanych w klasie I reg. 4?

       Odpowiedz - Tak

3. Poz. nr 15 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku, który w swoim składzie zamiast substancji bakteriobójczej PHMB będzie posiadał poliakrylan sodu (SAP). SAP dzięki swoim właściwościom fizyczno-chemicznym wiąże i zamyka wysięk oraz bytujące w nim patogeny w swojej strukturze obniżając ich miano, jednocześnie nie wykazując właściwości bakteriobójczych. W konsekwencji działanie opatrunku, pozwala na opanowanie infekcji bez ryzyka wywołania oporności bakteryjnej.

       Odpowiedz - Tak

4. Poz. nr 20 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem nie dzielonego na odcinki, o całkowitej długości 5 m, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 3 op. o długości 5m?  Odpowiedz - Tak

5. Poz. nr 21, 24 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjek oraz śliniaków sklasyfikowanych przez producenta jako wyroby higieniczne i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%?

      Odpowiedz - Tak

6. Poz. nr 25 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów pakowanych w opakowania a’50szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 20 op. a’50szt?

      Odpowiedz - Tak

7. Poz. nr 30 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy 1m2 pakowanej pojedynczo i sprzedawanej w opakowaniach handlowych a’80szt, z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 8 op. a’80szt?

        Odpowiedz - Tak


PROJEKT UMOWY

1. § 6, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

        Odpowiedz – Zamawiający nie wyraża zgody

2. § 6, ust. 3 wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 10% niezrealizowanej części umowy.

       Odpowiedz – Zamawiający nie wyraża zgody

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041