AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedz na pytanie do Zapytanie Ofertowe – NR 1/rękawice jednorazowe/2023

Dotyczy: sukcesywne dostawy rękawic jednorazowych w ramach postępowania -1/rękawice jednorazowe/2023
Do postępowania wpłynęło zapytanie:
Pozycja1-3
Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a’200 szt?

Odpowiedz Zamawiającego - Tak

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041