AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Dostawa żywności - TP 1/produkty spożywcze/2023

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach  48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9, ogłasza postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: Dostawa żywności
link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3b8cba47-725c-11ee-9aa3-96d3b4440790  
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-3b8cba47-725c-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041