AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Dostawa i instalacja wraz z wdrożeniem sprzętu informatycznego w celu podniesienia poziomu Cyberbezpieczeństwa

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach  48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9, ogłasza postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: Dostawa i instalacja wraz z wdrożeniem sprzętu informatycznego w celu podniesienia poziomu Cyberbezpieczeństwa oraz migracji danych i systemów medycznych w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach.
Adres strony internetowej prowadzącego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-ab507caf-521a-11ee-a60c-9ec5599dddc1
Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-ab507caf-521a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041