AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Zapytanie ofertowe - ZO - 1/agregat prądotwórczy/2023

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach,  48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9, zaprasza  do złożenia oferty cenowej na „Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego”

pobierz:

Agregat.rar

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041