AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Zapytanie ofertowe - Szkolenie podnoszące kwalifikacje personelu medycznego oraz opiekunów /rodzin, dotyczące opieki nad pacjentem z demencją.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ w Głuchołazach zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie szkolenia w ramach projektu nr RPOP.08.01.00-IZ.00-16-004/19  pn. DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ZOL SPZOZ W GŁUCHOŁAZACH.

Zakres:

Szkolenie podnoszące kwalifikacje personelu medycznego oraz opiekunów /rodzin,  dotyczące opieki nad pacjentem z demencją.

Pobierz:

Szkolenie - demencja.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041