AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedz na pytania do postępowania ZO - 1/sprzęt rehabilitacyjny - rotor/2023

Do Zapytania Ofertowego ZO - 1/sprzęt rehabilitacyjny - rotor/2023 wpłynęły zapytania.

Zamawiający udziela odpowiedzi:
pobierz:      Odpowiedz na pytania .pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041