AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/pranie//2022


Zapytanie Ofertowe zgodnie z regulaminem udzielania zamówień , których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ   w Głuchołazach.

 

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach, informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 1/pranie//2022 kwotę w wysokości 120 000,00 zł netto, 150 000,00 zł brutto.

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041