AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Dostawa żywności do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Znak sprawy: TP 1/produkty spożywcze/2022

Postępowania w trybie PZP "Dostawa żywności do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Znak sprawy: TP 1/produkty spożywcze/2022" znajdują się na Mini Portalu  pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f639328e-18c5-45a0-ae99-2cf50b498395

Ogłoszenie w UZP

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000391103%2F01


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041