AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedz na pytania do postępowania TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022

W postępowaniu nr TP - 1/Leki i produkty do leczenia żywieniowego/2022

na zakup i  dostawę leków i produktów do leczenia żywieniowego dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach wpłynęły zapytania do SWZ.

Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi zbiorczej na wszystkie zadane zapytania w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedz na pytania do postępowania TP.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041