AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert - Zapytanie ofertowe nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2021

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,   ul. Parkowa 9,    48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 27.12.2021r. o godzinie 11:01 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego. 

Znak sprawy Zapytanie ofertowe  nr 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące /2021

W terminie składania ofert  tj. 23.12.2021r. o godz. 10:00 wpłynęły oferty:

Pakiet  I - Produkty do utrzymania czystości na wartość 55 596,35 zł netto, 68 350,31 zł brutto, złożona przez HENRY KRUSE Sp. z o.o.  Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Pakiet nr II - Środki antyseptyczne i dezynfekujące:

Oferta nr 1 na wartość  11 050,60 zł netto, 11 967,05 zł brutto, złożona przez Bialmed Sp. z o.o.  ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

Oferta nr 2 na wartość 12 640,77 zł netto, 13 681,56 zł brutto, złożona przez HENRY KRUSE  Sp. z o.o.  Bielany Wrocławskie ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041