AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Świadczenia zdrowotne/UE/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Świadczenia zdrowotne/UE/2021

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z zakresu geriatrii lub chorób wewnętrznych lub z zakresu medycyny rodzinnej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach

Dotyczy:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020

- Działanie 08.01 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

-  Projektu nr RPOP.08.01.00-16-0042/19  pn. „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ZOL SPZOZ  W GŁUCHOŁAZACH”

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Świadczenia zdrowotne/UE/2021
BRN3C2AF442DC72_007998.pdf


PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

BRN3C2AF442DC72_007985.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041