AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Konsultacje rehabilitacji medycznej/UE/2021

Udzielanie konsultacji  przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SPZOZ w Głuchołazach.

umowa konsultacje medyczne .doc
Zal_1_-konsultacje.doc
ZAPYTANIE OFERTOWE KONS nr 1.doc

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041