AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Zapytanie ofertowe - 1/sprzęt medyczny i rehabilitacyjny/2021

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach zaprasza  do złożenia oferty cenowej na „Zakup i dostawę sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, w ramach projektu  „DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W ZOL SPZOZ W GŁUCHOŁAZACH” nr RPOP.08.01.00-16-0042/19, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

SWZ Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny ZAPYTANIE OFERTOWE.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ.

Załącznik nr 1a Specyfikacja sprzętu.doc

Sprzęt medyczny i rehabilitacyjny Umowa-4.doc

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041