AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZO nr 1/pranie/2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/pranie/2020

 

Na zadanie pod nazwą: „usługi pralnicze dla pacjentów  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach.

 

1. W dniu 16.07.2020r.  ogłoszenie o naborze ofert zamieszczono  na stronie internetowej Zamawiającego https://zol-glucholazy.pl/

 

2. W wymaganym terminie tj. 20.11.2020r. godz. 9:00 wpłynęły 2 ofert, złożone przez:

1). AD 7 spol. S r.o.  námesti Práce 2512  b  760 01 Zlin – cena brutto 1 kg prania 3,36 zł.

Wartość za całość przedmiotu zamówienia 87 360 zł brutto.

2). Priessnitzovy léčení lázně a.s. ul. Priessnitzova 299/12, 790 01Jesenik – cena brutto 1 kg prania 3,87 zł.  Wartość za całość przedmiotu zamówienia 100 672 zł brutto.

 

3. Oferta najkorzystniejsza spełniająca warunki zamówienia AD 7 spol. S r.o.  námesti Práce 2512  b  760 01 Zlin.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041