AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Zapytanie ofertowe - 1/winda/2021

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach zaprasza  do złożenia oferty zgodnie z Art. 2  ust.1 pkt  ustawy z 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. (Dz. U. 2021  poz. 1129 ze zm.) na „Dostawę i montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego)  w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach wraz z koniecznymi robotami budowlanymi.

WINDA ZAPYTANIE OFERTOWE.doc


Załącznik nr 1.doc

Załącznik nr2 wzór umowy.doc

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041