AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedzi na pytania do przetargu Nr postępowania: PN – 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące/2020

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy informuje, że do przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów:  Pakiet I   - produkty do utrzymania czystości, Pakiet II – środki antyseptyczne i dezynfekujące, wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. udzielamy odpowiedzi . 

1) prosimy modyfikację par. 5 ust. 1 lit. a wzoru umowy na następujący: "za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto niedostarczonego towaru, za każdy dzień zwłoki";

 

Odpowiedz – zgodnie z SIWZ

2) prosimy o przewidzenie zmiany wartości umowy brutto w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

 

Odpowiedz – Zamawiający wyraża zgodę. Do umowy zostanie wprowadzony zapis. „Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości ceny netto przez cały okres trwania umowy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulega wartość brutto umowy, natomiast wartość netto pozostaje bez zmian.”

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041