AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Przetarg nieograniczony PN – 1/ produkty do utrzymania czystości, środki antyseptyczne i dezynfekujące/2020

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę: produkty do utrzymania czystości i  środki  antyseptyczne i dezynfekujące.

Treść ogłoszenia - https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f188b70c-d997-458b-b055-0caabb3804c0

Pobierz:    SIWZ i załaczniki.rar

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041