AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedzi na pytania do przetargu Nr postępowania: PN – 1/rękawice jednorazowego użytku/2020

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy informuje, że do przetargu nieograniczonego na dostawę rękawiczek jednorazowego użytku; znak sprawy: PN – 1/rękawice jednorazowego użytku/2020  wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. udzielamy zbiorczej odpowiedzi .

Załącznik nr 2 poz. 2 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga rękawic diagnostycznych nitrylowych bezpudrowych  zgodnych z normami PN-EN 420, PN-EN 455, PN-EN 374 – 1 (z wył. 5.3.2), PN-EN 374 – 2, ASTM F 1671. Zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii I

Odpowiedz – Zgodnie z SIWZ 

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Odpowiedz – Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041