AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic jednorazowego użytku. Nr sprawy PN – 1/rękawice jednorazowego użytku/2020

Ogłoszenie nr 762419-N-2020 z dnia 2020-12-04 r.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę rękawic jednorazowego użytku.

Materiały do pobrania: Ogłoszenie

SIWZ i załączniki   Rękawice jednorazowego użytku 2020.rar

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041