AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Dodatkowe odpowiedzi na pytania do przetargu Nr postępowania: PN-1/inkontynencja, mat. opatrunkowe, ochrona osobista/2020

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy informuje, że do postępowania wpłynęły dodatkowe zapytania.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. udzielamy zbiorczej odpowiedzi

Pakiet II, poz. 5-11,15-16,21,28,32

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-11,15-16,21,28,32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedz - Nie

Pakiet II, poz. 5

Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedz - Dopuszcza

Pakiet II, poz. 9-10

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedz - Dopuszcza

Pakiet II, poz. 11

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedz - Dopuszcza

Pakiet II, poz. 15-16

  • Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne wykonane 70 % - 80 % z przędzy poliamidowej teksturowanej (nazwa zamienna nylon, elastil, poliamid) oraz 20 % - 30 % poliuretanowej przędzy elastomerowej (nazwa zamienna lycra, spandex, elastan, dorlastan)?

Odpowiedz - Dopuszcza

  • Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zawierające 25 mb siatki opatrunkowej w stanie rozciągniętym, a 10 mb w stanie  spoczynku ?

Odpowiedz – Zgodnie z SIWZ

·         Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym, prosimy o wskazanie który rozmiar wymaga zamawiający?

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.  

Odpowiedz – Zgodnie z SIWA

Pakiet II, poz.28

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedz - Dopuszcza

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041