AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/pranie/2020

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁUCHOŁAZACH (zwany dalej: Zamawiającym) na podstawie zarządzenia Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 13/2020 z dnia 19 października 2020r w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie  zamówienia   na usługi pralnicze dla pacjentów  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach oraz zgodnie z Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro wprowadzonym zarządzeniem nr 11a/2014 Dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z dnia 21 lipca  2014 roku  ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi pralnicze dla pacjentów  Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach.

Pobierz:

SIWZO pranie 2020.doc
Umowa pranie 2020 wzór.doc

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041