AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

ROZEZNANIE CENOWE NR 2/remont dachu/2020

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 48-340 Głuchołazy, ul.  Parkowa 9,  Województwo Opolskie, tel. 774391743, fax 774391743, adres email zol-gl@wp.pl,  strona internetowa zamawiającego: www.zol-glucholazy.pl . ogłasza zapytanie ofertowe  pod nazwą: „Remont części dachu i kominów budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach

Dokumenty do pobrania:     powtórzone.rar

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041