AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę produktów stosowanych w inkontynencji i materiałów opatrunkowych– Nr PN-3/01/2019

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  ul. Parkowa 9, 48-340 Głuchołazy informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania.

Odpowiedzi poniżej.

Dotyczy pakiet 1, poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch posiadających jeden ściągacz taliowy z tyłu? Obecny opis wskazuje wyłącznie na produkty firmy TZMO, co może skutkować złożeniem oferty przez jednego Oferenta w bardzo wysokiej cenie.

Odpowiedz:  Nie

Dotyczy pakiet 1, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pianki w opakowaniu 400ml z odpowiednim przeliczeniem ilości?.

Odpowiedz:  Tak

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  pakiet 1 (pozycje: 1,2) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i jednocześnie będzie to wymóg minimalny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów spełnia oczekiwania i potrzeby personelu medycznego. Należy również nadmienić, że zbiór wymagań zawartych w SIWZ dopuszcza tylko produkty jednego producenta na rynku polskim. Takie działanie jest niezgodne z PZP, gdyż uniemożliwia uczciwą konkurencję. Z Naszych doświadczeń wynika, że takie działanie, powoduje, iż finalna oferta jest wyższa o około 30% od oferty na te same produkty, niż w sytuacji, gdy są dopuszczeni inni wykonawcy.

Odpowiedz:  Nie

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  pakiet  1 poz. 1 pieluchomajtki o rozmiarze 92-144?

Odpowiedz: Tak

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia  pakiet  1 poz. 2 pieluchomajtki o rozmiarze 73-122?

Odpowiedz:  Tak

Czy Zamawiający wymaga  w przedmiocie zamówienia  pakiet 1 poz. 4 wkładki urologiczne dla kobiet o wymiarach minimalnych 42cm X 20 cm i chłonności 905 ml? Doprecyzowanie w opisie parametrów pozwoli na zaproponowanie równoważnych produktów z konkurencją. Nazwa „super” u różnych producentów może mieć inne właściwości produktu.

Odpowiedz:  Tak

Czy Zamawiający dopuści  w przedmiocie zamówienia  pakiet  1 poz. 5 piankę o objętości 400 ml  ?

Odpowiedz:  Tak

Czy  Zamawiający wymaga  w przedmiocie zamówienia  pakiet 1 poz. 6 chusteczki nawilżone pakowane po 80 szt. w opakowaniu ?

Odpowiedz:  Tak

PAKIET NR II

Poz. nr 1-2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kremu ochronnego oraz emulsji do ciała przeznaczonych do stosowania w placówkach medycznych, dopuszczonych do obrotu zgodnie z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego produktów kosmetycznych oraz zgłoszonych w bazie portalu produktów kosmetycznych CPNP?

Odpowiedz:  Tak

Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawic winylowych bezpudrowych zamiast foliowych?

Odpowiedz:  Tak

Poz. nr 6; 32 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gazy bawełnianej jałowej, 13 nitkowej?

Odpowiedz:  Tak

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyłączenie w/w pozycji z całości pakietu II do odrębnej części zamówienia.

Odpowiedz:  Tak

Poz. nr 11 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski elastycznej, tkanej z zapinką, pakowanej pojedynczo w rozmiarze 10cm x 5m?

Odpowiedz:  Tak

Poz. nr 20 – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego z pianki poliuretanowej, wyposażonego w warstwę hydrożelu?

Odpowiedz:  Tak

Poz. nr 23 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem o całkowitej długości 1 m, nie dzielonego na odcinki? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedz:  Tak

Poz. nr 24; 27- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania myjek oraz śliniaków sklasyfikowanych przez producenta jako wyroby higieniczne, dla których nie są wymagane dokumenty dopuszczające?

Odpowiedz:  Tak

Pakiet II, poz. 5-11, poz. 28, poz.32,

Czy zamawiający wydzieli poz. 5-11, poz. 28, poz.32 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedz:  Nie

Pakiet II, poz. 5

Czy  Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych, w tym metodą EO?

Odpowiedz:  Tak

Pakiet II, poz. 7

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy  poliestrowej  100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedz:  Tak

Pakiet II, poz. 8-10

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z  tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedz:  Nie

Pakiet II, poz. 11

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedz:  Tak

Pakiet II, poz. 28

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedz:  Tak            

Pakiet II, poz. 28

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedz:  Tak

Pakiet II, poz. 28

Prosimy Zamawiającego  dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedz:  Dopuszcza

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

6, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 0,2% wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedz:  Zamawiający nie wyraża zgody

§ 6, ust. 3 wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzegania kar umownych i obniżenie ich wysokości do kwoty 10% niezrealizowanej części umowy

Odpowiedz:  Zamawiający nie wyraża zgody

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041