AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne i usługi medyczne 2013r.

OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenia zdrowotne

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 4/2013 z dnia 26.04.2013 r. Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert wybrano następujących oferentów:
z zakresu chorób wewnętrznych na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego i Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego
1) Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Bernadeta Mandyna 48-340 Głuchołazy ul. Ornowskiego 7
2) Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dagmara Czernecka-Mikołajczyk 48-340 Konradów 179

z zakresu psychiatrii na rzecz pacjentów Oddziału opiekuńczo-leczniczego psychiatrycznego
1) Prywatna Praktyka Lekarska Renata Orłowska-Kałuża 48-340 Głuchołazy
ul. Świdnicka 18/2,


z zakresu badań profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz pracowników Zakładu
1) SAD-Mad Prywatny Gabinet Lekarski Ryszard Sadowski 48-340 Głuchołazy ul. Andersa 2/2


Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041