AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE. ROZEZNANIE CENOWE NR 1/PROMOCJA/2018 z dnia 12.10.2018 r.

W postępowaniu  o udzielenie zamówienia  na usługę opracowania materiałów promocyjnych, w tym publikacji ogłoszeń w prasie, w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Działanie 10.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu”

Projekt: „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach” .

Zakład Opiekuńczy –Leczniczy  Samodzielny  Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Głuchołazach, uprzejmie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w terminie składania ofert,  tj. w dniu 22.10.2018 godz. 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęła 4 oferty złożone przez:

 1. Komunikator Public Relations, ul. Generała Kazimierza Sosnkowskiego 29, 45-001 Opole

     Na wartość 3 778,10 zł netto, 4 647,06 zł brutto.

2.  Agencja Reklamowa Promoo, ul. Stoińskiego 17, 45-722 Opole

     Na wartość 4 900 zł netto, 6 027 zł brutto.   

3. PHIN Consulting Sp. z o.o.,  ul. Częstochowska 63, 93-121 Łódz

     Na wartość 17 886,18 zł netto, 22 000 zł brutto.  

4. VIS – Media s.c. Grzegorz Kamiński Iwona Kamińska, ul. Złota 7, 87 -165 Wielka Nieszawka

    Na wartość 3 700 zł netto, 4551 zł brutto

 

W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający, jako najkorzystniejsza wybrał ofertę złożoną przez

VIS – Media s.c. Grzegorz Kamiński Iwona Kamińska, ul. Złota 7, 87 -165 Wielka Nieszawka

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041