AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe NR 1/pranie/2021

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł.

Zapytanie ofertowe NR 1/pranie/2021

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania dla Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach. 

2. Wartość zamówienia

Kwota 112 000 zł netto, 137 700 zł brutto za cały okres umowy.

3. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Brutto 140 000 zł.

4. Data zamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego 19.11.2021r.

5. W wymaganym terminie wpłynęły 2 oferty.

lp

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto

Punkty

1

Praxima Krakpol

Sp. z o. o., ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia.

105 917,76

96,73

2

AD 7 spol. s r.o.  námesti Práce 2512, 760 01 ZLIN,

102 453,12

100

6. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę nr 2 złożoną przez AD 7 spol. s r.o.  námesti Práce 2512, 760 01 ZLIN, jako najkorzystniejszą spośród spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu  ofertowym.

 

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041