AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert PN-1/winda/2020 pn. Dostawa i montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego) w budynku Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.10.2020r.

PN – 1/winda/2020r.

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,   ul. Parkowa 9,    48-340 Głuchołazy,  informuję, że w dniu 16.10.2020r. o godzinie 09:05 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu   o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN - 1/winda/2020  pn.  Dostawa i montaż urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych (podnośnika windowego)  w budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach wraz z koniecznymi robotami budowlanymi.

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę 92 250,00 zł brutto.

2. Zestawienie złożonych ofert:

Wpłynęła  1 oferta złożona przez -  Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97 – 200 Tomaszów Mazowiecki na wartość 142 837,00 zł brutto. Okres gwarancji 60 miesięcy.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041