AAA

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Protokół otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym nr ZP 4/01/2019

Protokół z otwarcia ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawy

Pakiet I   - produkty do utrzymania czystości,

Pakiet II – Środki antyseptyczne i dezynfekujące,

dla Zakładu Opiekuńczo –  Leczniczego  SPZOZ w Głuchołazach”. PN –4/01/2019r.


pobierz:

Protokół z otwarcia ofert ZP 4.01.2019.pdf

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy SPZOZ 48-340 Głuchołazy, ul. Parkowa 9

tel.: 77 4391 743, 77 4391 847 faks: 77 4391 743

NIP: 753-1974-827, REGON: 010649626 konto bankowe nr: 08 1090 2167 0000 0005 6200 0041